Արագ ցեմենտ Lamposilex

Արագ ցեմենտ Lamposilex` շաղկապվող և ամրացող հիդրավլիկ կապակցանյութ:

  • Флажок Որակի չափանիշ

Արագ շաղկապվող և ամրացող հիդրավլիկ կապակցանյութ: Նախատեսված է անցքերի ջրային հոսքը կանգնեցնելու համար:
Ծախս՝ 1,8կգ/դմ3

Lamposilex arm

Բեռնել PDF