Planicrete ցեմենտային շաղաղների հավելանյութ

Planicrete ցեմենտային շաղաղների հավելանյութ:

  • Флажок Որակի չափանիշ

Planicrete լատեքսային հավելանյութ ցեմենտային շաղախների համար: Բարձրացնում է բետոնի ամրությունը և կպչողականությունը (բետոնակոնտակտ): Օգտագործվում է բարակ հարթեցնող շերթ (սկսած 5մմ-ից) ստանալու, ինչպես նաև նոր բետոնը հնին կպցնելու նպատակով:

Ծախսը՝ 2-15% ցեմենտի քաշից:

Planicrete arm

Download PDF