Փոշեզրկող նախաներկ Primer G

Փոշեզրկող նախաներկ Primer G գիպսային և բետոնային մակերևույթներում օգտագործվող սինթետիկ կապակցանյութ:

  • Флажок Որակի չափանիշ

Փոշեզրկող նախաներկ Primer G գիպսային և բետոնային մակերևույթներում օգտագործվող սինթետիկ կապակցանյութ:
Ծախսը՝ 100-200 գր/մ2, ջրով բացված վիճակում:

Primer G arm

Բեռնել PDF